Historia STSP

Historia STSP

Historia Suwerennego Tradycyjnego Sanktuarium Polski Rytu Starożytnego i Pierwotnego Memphis-Misraim

25 maja 2019 roku zostały zapalone Światła nowej loży Wielkiego Wschodu Polski, Abraxas pod światłem Syriusza. Była ona pierwszą Lożą w Polsce pracującą w rycie Memphis Misraim od czasów przedwojennych. Bogata w symbolikę ceremonia została przeprowadzona we współpracy Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski kierującego pracami Instalatorów Rady Zakonu WWP oraz Wielkiego Mistrza Tradycyjnego Zakonu Masońskiego z Mauritiusa, stojącego na czele licznej delegacji zagranicznej. Obecność instalatorów z Mauritiusa była kluczowa w celu nadania uprawnień pracy w nowym, głęboko mistyczno-ezoterycznym rycie Memphis Misraim posiadającym wiele odwołań do starożytnego Egiptu.  Podczas uroczystości kolumny zdobili znamienici goście i gościnie z Wielkiej Żeńskiej Loży Francji (Grande Loge Feminine de France), Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité), Wielkiej Loży Mieszanej Francji (Grande Loge mixte de France), Tradycyjnego Zakon Masońskiego z Mauritiusa (Traditional Masonic Order of Mauritius) oraz wszystkich Lóż Wielkiego Wschodu Polski.

W dniu 22 września 2022 kolejni czterej bracia otrzymali wysokie stopnie inicjacyjne i administracyjne z rąk Wielkiego Hierofanty Suwerennego Sanktuarium Oceanu Indyjskiego. Następnie Wielkie Sanktuaria Włoch, Rumunii i Oceanu Indyjskiego powołały do życia Suwerenne Tradycyjne Sanktuarium Polski.

Chartia STSP

25 marca 2023 dokonało się ponowne Zapalenie Świateł zawieszonej w 1938 roku Loży Piramida Północy na Wschodzie Torunia, pracującej w Suwerennym Tradycyjnym Sanktuarium Polski Rytu Starożytnego i Pierwotnego Memphis-Misraim pod auspicjami Wielkiego Wschodu Polski

16 października 2023  wznowiono działalność zawieszonej w 1938 roku Kapituły Pelikan rodzący się o Świcie pracującej w stopniach 4-18 Rytu Memphis-Misraïm oraz zainstalowano Athirsatę. Wielce Mądrym Athirsatą został Brat Metatron de la Croix.

Dnia 27 listopada 2023 Czcigodny Mistrz  Loży Piramida Północy wystosował pismo do Wielkiego Mistrza WWP i Konwentu WWP o wystąpienia ze struktur tej obediencji. Decyzja i sposób powiadomienia nie spełniały warunków regularności.

Z uwagi na wolę polubownego rozstrzygnięcia decyzji a nawet nadzieję na powrót Loży do Sanktuarium Wielki Hierofanta Suwerennego Tradycyjnego Sanktuarium Polski wystosował 30 listopada 2023 list z propozycją braterskiego rozwiązania. Został także określony czas do którego Najwyższy Oficer czeka na odpowiedź.

Oficerowie Loży Piramida Północy nie odpowiedzieli na pismo. Wobec tego dnia 23 stycznia 2024 Szanowna Loża Piramida Północy utraciła patent Suwerennego Sanktuarium Polski i została wydalona z rodziny Tradycyjnych Suwerennych Sanktuariów świata praktykujących Ryt Memphis-Misraim.

Charter loży Piramida Północy wystawiony przez Wielkiego Hierofantę STSP 28.03.2023 i cofnięty/unieważniony przez niego i Suwerenne Sanktuarium 23.01.2024

Bracia Jan Zachary i Bronisław Natan zostali pozbawieni swoich stopni administracyjnych (95-96), jako że są to stopnie administracyjne przypisane do pracy w ramach konkretnego Suwerennego Sanktuarium.

Wcześniej Loża Abraxas pod Światłem Syriusza była lożą mistrzowską, pracowała głównie w 3 stopniu. Od  27 listopada 2023 otworzyła się na pracę także w niższych stopniach symbolicznych.

Obecnie Suwerenne Tradycyjne Sanktuarium Polski Rytu Starożytnego i Pierwotnego Memphis-Misraim administrowane przez czterech Wielkich Oficerów składa się z Szanownej loży Abraxas pod światłem Syriusza (Warszawa), dwóch lóż niebieskich w budowie, Kapituły Pelikan rodzący się o Świcie, placówek stopni wyższych niż 18° również obecnie in statu nascendi, oraz struktur administracyjnych.

W marcu 2024 delegacja STSP uczestniczyła w Rzymie, wraz z innymi delegacjami należącymi do Konfederacji Suwerennych Tradycyjnych Sanktuariów w uroczystościach obchodów 15 rocznicy ustanowienia Suwerennego Tradycyjnego Sanktuarium Włoch.

Na jesień 2024 roku planowane jest powołanie loży rytu Memphis-Misraim we Wrocławiu. Jej tytuł wyróżniający to „Oko Horusa”.

Proklamacja Neapolitańska