Proklamacja Neapolitańska

Proklamacja Neapolitańska

Neapol, marzec 2019 EV

PROKLAMACJA NEAPOLITAŃSKA

Preambuła

W ślad za pierwszymi poszukującymi u zarania świata, gdy budziła się ludzka świadomość,

Symbolicznie nawiązując do linii Hierofantów starożytnego Egiptu, którzy urzędowali w Abydos, w Busiris i Karnaku, konsekrując kapłanów i inicjując profanów;

Przypominając powołanie ezoteryczne Dawnego i Pierwotnego Rytu Memphis Misraim;

Potwierdzając nasze zobowiązanie do utrzymania przy życiu tradycyjnego łańcucha przekazów inicjacyjnych;

Pozostajac więc bardziej niż kiedykolwiek świadomymi potrzeby połączenia i pozostania zjednoczonymi w obliczu drapieżnych prób zafałszowania i destabilizacji majacych utrudnić nam podążanie naszą świetlistą ścieżką i doprowadzić do wciągnięcia nas w zasadzkę, jakby przez straszliwą Lernejską hydrę ;

Pragnąc silnej niezależności i spokojnego rozwoju dla naszych organizacji na każdym poziomie działania;

Odrzucając stanowczo pojęcie jednynego Wielkiego Hierofanta, który niczym swego rodzaju światowy Wielki Mistrz, mający królewskie uprawnienia, jako jedyny zdolny byłby do przyznawania inicjacji w Wyższych Stopniach Masonerii Egiptu,

Uznajac instytucję Wielkiego Hierofanta, Wielkiego Mistrza Generalnego lub Prezydenta Suwerennego Sanktuarium w każdym kraju, regionie czy obszarze za całkowicie wystarczajacą do osiągania naszych celów masońskich w ich pełni, bez popadania w monarszą przesadność,

Potwierdzając, że każde państwo / Suwerenne Sanktuarium ma prawo i obowiązek chronić swoją masońską niezależnośći i suwerenność ;

Przypominając wreszcie Manifest Rzymski, podpisany 19 września 2010 roku, który proklamował stworzenie Konfederacji Suwerennych Sanktuariów Tradycyjnych – CSST,

I korzystając z naszego spotkania w Neapolu we Włoszech 24 marca 2019 r., E\V ,

My, niżej podpisani, Wzniośli Książęta Patriarchowie Wielcy Konserwatorzy Zakonu i Rytu, 95-ego i ostatniego stopnia Rytu Dawnego i Pierwotnego Memphis Misraim,

Wszyscy przychodzący bezpośrednio według linii sukcesji Roberta Ambelain, i jako

Uprawnieni spadkobiercy odpowiedzialni za Ryt Dawny i Pierwotny Memphis Misraim w różnych częściach świata, a więc na ten dzień we Francji, Włoszech, na Madagaskarze, Mauririusie, w Polsce, Portugalii, na Reunion, w Zjednoczonym Królestwie i w Rumunii,

Zgadzamy się co do poniższych punktów i wspólnie się pod nimi podpisujemy:

Artykuł 1

Potwierdzamy naszą żywą przysięgę, aby chronić, bronić i strzec Zakonu przed oszustwami, pokusami i wykroczeniami.

Artykuł 2

Wzywamy regularne Suwerenne Sanktuaria, które rozpoznają się w tej Proklamacji ,do dzielenia się ze sobą doświadczeniami.

Artykuł 3

Potwierdzamy wolę podjęcia odpowiednich kroków w celu zharmonizowania naszych poglądów i naszych praktyk, biorąc pod uwagę nasze oczywiste różnice kulturowe i geograficzne, aby wspólnie mierzyć się z tym, co przyniesie przyszłość.

Artykuł 4

Potwierdzamy wolę rozwoju, ułatwiania i zachęcania do wymiany, spotkań i okresowych konsultacji, potrzebnych pomiędzy Najwyższymi Patriarchami Wielkimi Konserwatorami Zakonu i Rytu, 95 stopnia RDiPMM.

Artykuł 5

Zapraszamy do refleksji na temat relacji między najwyższymi strukturami naszych Rytów – z jednej strony, a stopniami symbolicznymi , znajdującymi się pod jurysdykcją Rady Najwyższej – z drugiej.

Artykuł 6

Zachęcamy do spotkań z różnymi ścieżkami uniwersalnego wolnomularstwa w celu otwierania się na możliwość wzbogacającej wymiany (co jest w doskonałej zgodzie z dawnymi praktykami naszych Rytów), aby stosując się do specyfiki każdego z nich dokonywać odkryć, a także przyczyniać się do dialogu międzyobediencyjnego.

Artykuł 7

Potwierdzamy chęć wytężonej i niestrudzonej pracy nad wzbogacaniem rytuałów masonerii hermetycznej, prawdziwego serca naszych Rytów, mając za wspólny cel uczynienie ich Sankturium nie tylko służącym podtrzymywaniu jego depozytu, ale też studiów i przekazu wnoszącego jak najwięcej z tradycji historycznej ludzkości, tym samym przynosząc nasz solidny i trwały kamień ,by posłużył budowie gmachu Powszechnej Masonerii.