Nasze loże/wyższe stopnie

Nasze loże/wyższe stopnie

Suwerenne Tradycyjne Sanktuarium Polski Rytu Starożytnego i Pierwotnego Memphis-Misraim składa się obecnie (wiosna 2024) z Szanownej loży ’Abraxas pod światłem Syriusza’ (Warszawa), dwóch lóż niebieskich w budowie, Kapituły 'Pelikan rodzący się o Świcie’, placówek stopni wyższych niż 18° również obecnie in statu nascendi, oraz struktur administracyjnych.

STSP (niezależna krajowa struktura sięgająca aż do najwyższego, 97-ego stopnia) dba o właściwą praktykę rytu Memphis-Misraim w lożach niebieskich administracyjnie należących do Wielkiego Wschodu Polski i daje ich adeptom możliwość dalszej pracy w wyższych stopniach.

Na jesień 2024 roku planowane jest powołanie loży rytu Memphis-Misraim we Wrocławiu. Jej tytuł wyróżniający to ’Oko Horusa’.