Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi

źródło: portal wolnomularstwo.pl

Giuseppe GARIBALDI (1807-1882) :

Jeden z głównych twórców zjednoczonych Włoch.

Inicjowany w 1844, do loży “L’Asile de la Vertu”, na Wschodzie Montevideo. W tym samym roku przeniósł się do Loży “Les Amis de la Patrie” na Wschodzie Paryża. W 1881 został wybrany Wielkim Mistrzem Światowym Rytu Memphis-Misraim.